Strona główna

Kancelaria wyceny nieruchomości działa na polskim rynku od 11 lat. Zajmujemy się wyceną nieruchomości oraz doradztwem branżowym. Działamy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. W przypadku większych projektów działamy na terenie całej Polski.

Wyceniamy:

 • Grunty: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, komercyjną, pod infrastrukturę, tereny zieleni i inne
 • Nieruchomości zabudowane: grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowo-usługowymi (w tym centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, biurowce itp.), magazynowymi, produkcyjnymi i przemysłowymi oraz części składowe tych nieruchomości
 • Lokale mieszkalne
 • Lokale użytkowe: lokale handlowo – usługowe, biurowe, garaże i inne

Cele wycen:

Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy. Wycena nieruchomości sporządzana może być m.in. w celu:

 • Ustalenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • Wprowadzenia majątku aportem do spółki
 • Ustalenia wartości nieruchomości do podziału
 • Zniesienia współwłasności
 • Ustalenia wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego
 • Ustalenia opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn)
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej
 • Ustalenia wysokości opłaty planistycznej
 • Ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 • Ustalenia kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe
 • Ustalenia wysokości ubezpieczenia
 • Ustalenia opłacalności inwestycji w nieruchomość
 • Ustalenia wartości służebności przesyłu